nutricionizam

O nama

Dr. sci. Marizela Šabanović, nutricionistica, rođena je u Tuzli, gdje je završila Osnovnu i Srednju Medicinsku školu. Nakon završene srednje škole upisuje se na Tehnološki fakultet, Odsjek prehrambeni. Diplomirala je 2004. godine kao Zlatni student. Tokom studija bila je i stipendistica njemačke fondacije Heinrich Boll. Postdiplomski studij upisala je na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, na modulu Bromatologija i nutricionizam. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u adolescenata“ odbranila je u aprilu 2011. godine i time stekla zvanje magistar farmaceutskih znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma. Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj prehrane, fizičke aktivnosti I unosa antioksidanasa na simptome upale vena debelog crijeva” odbranila je 19.12.2014. godine.

Angažovana je kao spoljna saradnica u zvanju više asistentice na predmetu Bromatologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručna saradnica je iz oblasti nutricionizma mjesečnog magazina „Ljepota i zdravlje“.

\"\"

Dr.sc. Midhat Jašić zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli kao redovni profesor na predmetu iz oblasti nutricionizma. Sudjelovao je na nekoliko desetina međunarodnih i nacionalnih projekata. Boravio je na više univerziteta u Japanu, Egiptu, SAD-u, Maleziji, Engleskoj, Italiji, Španiji, Portugaliji, Irskoj i dr. Do sada je objavio 12 knjiga, 10 poglavlja u knjigama, oko 120 stručnih i naučnih radova i ima jedan patent. Glavni i odgovorni urednik je časopisa \”Hrana u zdravlju i bolesti\”, Zbornika radova \”Hranom do zdravlja\”, web stranice www.hranomdozdravlja.com i član uredništva drugih časopisa. 

 

\"\"

 

Mr.ph. Kristina Duspara, rođena je u Tuzli gdje je završila Osnovnu školu kao učenica Centra i Opću gimnaziju u okviru Katoličkog Školskog Centra „Sveti Franjo“ kao učenica generacije. Dobitnica je brojnih nagrada za osvojena prva mjesta iz hemije, biologije, matematike i fizike stoga se odlučuje za studij prirodnih nauka. Potom se upisuje na Farmaceutski fakultet u Tuzli kojeg diplomira 2015.godine s visokim prosjekom. Dva puta je dobila Federalnu nagradu za najbolje studente FBiH, kao i Nagrade Opštine Tuzla za najbolje studente. Tokom studija bila je članica Naučno-nastavnog vijeća Farmaceutskog fakulteta, Senata Univerziteta u Tuzli i Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Tuzli kao i predsjednica Upravnog odbora Udruženja studenata Farmacije „Farmacon“. Također je bila stipendistica farmaceutske kuće „Bosnalijek“.

\"\"

  

 

Scroll to Top