nutricionizam

diet, healthy eating, vegetables-4369090.jpg

Pokloni sebi ili nekom drugom trajnu vrijednost.

Anksioznost i prehrana

ZOOM WEBINAR
50 00
/Trajna vrijednost
KM 99 00
/Trajna vrijednost
NOVO

Šta dobijate webinarom od nas?

1 sat

predavanja o anksioznosti i alatima za njeno prevazilaženje

1 sat

predavanja o prehrani koja pomaže kod anksioznosti i šta izbjegavati
Popratne materijale koji ostaju trajno kod vas
Mogućnost postavljanja pitanja
Svi znamo da će biti od 2 sata, jer nas dvije mnogo pričamo.

Šta dobijate webinarom za sebe?

Trajnu vrijednost u vidu promjene i primjene naučenog
Vrijeme uloženo u sebe kao odraz ljubavi prema sebi
Upoznavanje sa sobom i svojim potrebama
Prepoznavanje obrazaca ponašanja i rad na njihovom mijenjanju
Bolje razumijevanje sebe i svojih potreba
Scroll to Top