• Hrana

    Vitamin B3, niacin

    Vitamin B3 (Niacin, Vitamin PP) je spoj dvije hemijske strukture, nikotinske kiseline, tj. niacina i nikotinamida. Niacinamid je amid nikotinske kiseline. Vitaminsko dejstvo pokazuje i sama nikotinska kiselina. Nikotinamid je sastavni dio koenzima nikotinamid-adenin-dinukleotida (NAD) i nikotinamid-adenin-dinukleotid fosfata (NADP). Oba koenzima su neophodna za katalitičko dejstvo nekih oksidoreduktaza. Relativno je otporan na toplotu, oksidaciona sredstva i svjetlost. Rastvorljiv je u vodi i ukoliko se baca voda u kojoj je kuhana namirnica gubi se veliki dio ovog vitamina (kod ribe 90 %).  Apsorpciju niacina pomažu vitamini B-kompleksa, vitamin C i fosfor, a odmažu kafa, alkohol, kukuruz i uzimanje mnogo šećera. Alkohol ubrzava potrošnju vitamina B3. Nikotinamid se nalazi u kvascu, jetri, žitaricama…