• Hrana

    Vitamin A – retinol

    Tijelo koristi tri aktivne forme vitamina A, a to su: retinol, retinal i retinoična kiselina. Sve tri forme su esencijalne, dok je retinol «glavni igrač» u familiji vitamina A. Karotenoidi su prekursori vitamina A. Pronađeno je nekoliko hiljada karotenoida u prirodi, ali naše tijelo pretvara samo mali dio karotenoida u vitamin A. Od svih karotenoida, ß-karoten snabdijeva najveći dio vitamina A. Uloga vitamina A je prije svega u očuvanju funkcije vida i razvoja i rasta kostiju. U prirodi je retinol u dva oblika: –  životinjskog porijekla (jetra i jaja) sadrže retinil estere i biljke (mrkva, špinat) sadrži provitamin karotenoida. Oba oblika se prevode u aktivni oblik retinol. Američka agencija za…