• Šta jedemo?

    Sa kojim uljem kuhati?

    Sigurno ste nekoliko puta do sada vidjeli članak u kojem se kaže kako maslinovo ulje nije dobro za kuhanje. Neki tvrde da je u tom slučaju čak i kancerogeno. Doduše, danas se za mnogo toga tvrdi da izaziva rak. Zato želim da pojasnim, na osnovu onoga što se naučno zna, da li ulje, koje vrste i u kojem slučaju može djelovati negativno na ljudsko zdravlje.