• Škola mršavljenja

    Sir

    Sir je visokovrijedna namirnica koja u sebi sadrži sve sastojke mlijeka koji su topivi u mastima (proteini, određeni minerali, masnoće, vitamini topivi u mastima). Istovremeno sir sadrži manje sastojaka topivih u vodi kao što je laktoza. Kada su u pitanju vitamini najviše je vitamina A i D i malo vitamina B skupine. Ono što je posebno bitno je da su proteini u siru visokokvalitetni i sadrže sve esencijalne masne kiseline. Ova činjenica je posebno značajna prilikom planiranja obroka, posebno ako se radi o redukciji tjelesne težine. Osnovni protein u siru je kazein, dok je osnovna karakteristika svih proteina sira da su dobro probavljivi. Najveći dio uhljikohidrata je tokom prerade mlijeka…