• Životni stil

    Prehrana kod dijabetesa

    Savremeni način života potpuno je promijenio životne i prehrambene navike. Sjedeći način života, malo kretanja, previše procesuirane hrane, stres, pušenje itd. uticali su na razvoj nezaraznih bolesti, kao što su dijabetes, pretilost, hipertenzija, hiperlipidemija itd., koje su danas vodeći uzrok smrtnosti. Dijabetes se klasificira na više oblika ali su najpoznatiji dijabetes tipa 1 i 2. Dijabetes tipa 1 je uzrokovan manjkom endogenog lučenja inzulina, što je posljedica autoimunog razaranja β-ćelija kod genetski predodređenih osoba. Ovaj tip se naziva tzv. Tip 1A i prisutan je u 90% slučajeva dijabetesa tipa 1. Ostalih 10% je dijabetes tipa 1B, gdje etiologija nastajanja još nije potpuno utvrđena. Dijabetes tipa 2 je nažalost posljedica inzulinske…