• Hrana

    Medvjeđi luk ili srijemuš

    Buđenje prirode u proljeće je zaista čudesno. Stidljivo se pojavljuje prvo zelenilo i prvi cvjetovi. Na obroncima šuma iz lukovice, izrastu zeleni listovi a nakon listova uspravna i do 25 cm dugačka cvjetna stabljika. Cijela biljka ima miris na češnjak (bijeli luk), posebno ako se protrlja ili zgnječi. Upravo zbog toga se i naziva medvjeđi luk a u nekim krajevima srijemuš. Pripada porodici Liliaceae – ljiljani. Srijemuš sadrži sumporne spojeve iz grupe alicina, kojima se pripisuje ljekovito djelovanje. Osim alicilina koji ima antibiotsko djelovanje, srijemuš sadrži eterično ulje s alisulfidima – slično kao i u češnjaku, biološke katalizatore i do 15 % polisaharida. Mladi listovi sadrže 20-50 mg% vitamina C…