• Životni stil

    Kolike su dnevne potrebe za tekućinom i fizičkom aktivnošću?

      Svakodnevno čujemo različite preporuke koje se tiču unosa tekućine u organizam. Tekućinu unosimo u organizam pijenjem, jedenjem (namirnica koje sadrže veće količine vode) i metabolička voda koja nastaje u organizmu. Svako od nas je različit, tako da potrebe za tekućinom ovise od spola, starosti, fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja, klimatskih uslova i sl. Preporuke za vodu prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su 30 ml po kg tjelesne težine. To je najmanja količina tekućine koju treba dnevno unijeti u organizam. Za adekvatan bilans tekućine u organizmu dnevno je potrebno unijeti 3,7 litara za muškarca  i 2,7 litara na dan za žene.Preporuke za unos vode se povećavaju za vrijeme trudnoće (3 litara na…