• Hrana

    Alfa lipoična kiselina

    Pojam antioksidanasa se danas jako često pominje. Definiraju se kao supstance koje štite ćelije organizma od štetnog djelovanja slobodnih radikala i oksidativnog stresa. Djeluju kao “hvatači” slobodnih radikala, donori elektrona, akceptori elektrona itd. Dijele se na endogene ili one koje nastaju u organizmu čovjeka i egzogene ili one koje unosimo hranom. U egzogene, prisutne u hrani ubrajamo vitamin C i E, minerale cink i selen te pigmente koji su prisutni u voću i povrću. O ovoj grupi se jako mnogo piše i veoma je istraženo djelovanje na ljudski organizam. Endogeni ili oni koji nastaju u organizmu, kao prirodna odbrana našeg tijela, su superoksid dizmutaza (SOD), katalaza i peroksidaza, glutation peroksidaza…