nutricionizam

Solgar Full Spectrum Curcumin

SPONZORIRANI ČLANAK

Sastojci iz hrane sa biološki aktivnim djelovanjem su sve popularniji i predmet sve većeg broja istraživanja. Posebna pažnja posvećuje se začinima. Jedan od najpoznatijih je kurkuma koja se dobija mljevenjem korijena biljke Curcuma longa. Ljekovito svojstvo pokazuje grupa spojeva, žute boje, koji se zovu kurkumoidi. Najvažniji od njih je kurkumin. Upravo se njegovim izučavanjem došlo do zaključka da kurkumini najbolje djeluju u smjesi. Kurkumoidi ispoljavaju jako mnogo djelovanja a svakako su najvažniji: antiseptičko, analgetičko, protivupalno, antioksidativno, antimalarično itd.

Kako djeluje kurkumin?

Najviše istraženo djelovanje kurkumina je antioksidativno i protivupalno. Upala se definira kao odgovor organizma na štetno djelovanje mikrobiološkog, fizičkog ili hemijskog agensa ali se sve češće govori i o djelovanju stresa, zasićenih masnoća, pušenju, lošim prehrambnim navikama itd. Tako postoji direktna povezanost između slobodnih radikala, stresa te upalnog odgovora našeg organizma. Samim tim, upala prethodi ili je sastavni dio, naročito hroničnih bolesti. Kurkumin je snažan antioksidans koji neutralizira djelovanje štetnih slobodnih radikala koji mogu oštetiti ćelije i dovesti do razvoja različitih bolesti. Zato se kurkumin pokazuje kao dobar izbor kod bolesti koje su posljedica oksidacijskog stresa i/ili upale kao što su: aterskleroza, reumatioidni artritis, očna mrena, dijabetes, karcinom te neurodgenerativne bolesti npr. Parkinsonova i Alzheimerova, razne vrste alergija, astma, bronhitis, psorijaza itd.  Kurkumin ima i antimikrobno djelovanje na određene sojeve bakterija. Smatra se i da djeluje antitumorski te antialergijski.

Kod kojih oboljenja je dokazano da kurkumin ima pozitivno djelovanje?

Širok spektar djelovanja kurkumina i dobra podnošljivost, omogućava njegovu višestruku primjenu. Preporučuje se kod bolesti kardiovaskularnog sistema, povećanog nivoa LDL kolesterola, povećanih triglicerida. Siguran je kod hemoterapije kako bi se poboljšao kvalitet života pacijenata. Pomaže kod liječenja benignih karcinoma prostate. Kurkumin može biti dodatna terapija pacijenata na antidepresivima. Posebno treba istaći pozitivno djelovanje kurkume kod dijabetesa tipa 2 i inzulinske rezistencije koje su danas sve češće. Smatra se da kurkumin pomaže kod otpornosti na inzulin, hiperglikemije kao i apoptoze i nekroze ćelija. Pomaže i kod perifernog edema i dijabetičke nefropatije. Ograničeno djeluje na H. Pylori. Djeluje zaštitno na jetru, povećava kontrakcije crijeva i ubrzava probavu. Ipak, ne preporučuje se kod sindroma iritabilnog crijeva. Zbog svog protivupalnog djelovanja, može pomoći kod reumatoidnog artritisa. Usljed pozitivnog djelovanja na nervni sistem dobra je potpora kod degenerativnih bolesti kao što su Multipla skleroza, Parkinsonova  i Alzheimerova bolest.

Da li je potreban zdravim osobama?

Kako savremeni čovjek svojim stilom života često doprinosi većem nastanku slobodnih radikala, te oskidacijskog stresa i upale u organizmu, kurkumin je važna pomoć i u očuvanju zdravlja. Jako antioksidativno djelovanje djeluje preventivno i na pojavu karcinoma. Kurkumin se preporučuje i zdravim ljudima, naročito onim sa ubrzanim stilom života. Pomaže boljoj koncentraciji, pamćenju i pažnji. Odličan je za žene jer može reducirati simptome PMS-a. Doprinosi i boljoj efikasnosti fizičke aktivnosti te oporavku organizma od umora. Takođe, preporučuje se za pomoć jetri opterećenoj lošom prehranom i negativnim životnim navikama kao što su alkohol i pušenje. Kako ubrzava pokrete crijeva ideaan je za osobe koje žele pokrenuti probavu.

Šta je bioiskoristivost kurkumina?

Dugo se studijama pokušalo shvatiti koja kombinacija kurkumina je najbolje iskoristiva. Proučavati sastojke hrane i njihovo djelovanje na zdravlje nije ni malo jednostavno. Svaki sastojak hrane nalazi se u okruženju sa drugim sastojcima koji mogu povećati ili smanjiti djelovanje. Upravo zato se dešava da iako je neka biljka ili začin bogat izvor određenog sastojka, to ne znači da će ispoljiti svoje maksimalno pozitivno djelovanje. Možda će čak biti potpuno neiskoristiva jer se nalazi u okruženju koje ljudima nije prihvatljivo. Sa druge strane važni su i uvjeti na koje se nailazi u probavnom sistemu da bi uopšte došlo do crijeva. Prije svega to su različite pH vrijednosti i djelovanje probavnih enzima. Tek tada govorimo o bioraspoloživosti i bioiskoristivosti. Bioraspoloživost je ona količina aktivnog sastojka koji dospije u krvotok. Od ukupno bioraspoložive količine cilj je da što veći dio bude iskorišten u organizmu, što predstavlja bioiskoristivost.

Poseban izazov su biološki aktivne komponente hrane koje se koriste kao koncentrisani oblici u dodacima prehrani. Uvijek se nastoji napraviti takav oblik, koji pruža maksimalnu bioraspoloživost. Primijećeno je da iako se uzmu visoke doze kurkumina, zbog brzog metabolizma u jetri i stijenci crijeva samo mali dio dospije u krvotok. Neke procjene govore da je to manje i od 35%. Samim tim ako uzmete 100 mg prirodnog (nativnog) kurkumina jedva 35 mg će možda biti bioraspoloživo a još manje iskorišteno.

Kurkumin je topiv u mastima i njegova bioraspoloživost zavisi od masti. U našim crijevima je vodena sredina i kurkumin se prirodno opire rastvaranju i resorpciji u takvoj sredini.  Zato je Solgar iskoristio ovu osobinu kurkumina i transformirao kurkumin u micelarni oblik kako bi oponašao normalnu probavu pri kojoj nastaju micele pod djelovanjem žučnih soli. Ove micele omogućavaju apsorpciju masti u vodenom mediju u crijevima. Mora se razmišljati i o veličini micela kako bi one mogle prodrijeti između mikrovila i omogućiti učinkovitu apsorpciju lipofilnih komponenti u krvotok. Samo onaj dio kurkumina koji prođe u krvotok naše tijelo može iskoristiti. Upravo ovaj micelarni oblik, koji se nalazi u Solgar Full Spectrum Curcuminu ispunjava sve ove uvjete.

Šta je prednost Solgar Full Spectrum Curcumina?

Kod dodataka prehrani koji se baziraju na biološki aktivnim komponentama hrane djelovanje se zasniva na koncentraciji tj. čistoći oblika te njegovoj bioraspoloživosti. Solgar Full Spectrum Curcumin sadrži 95% čisti esktrakt kurkumina izoliran iz nativnog korijena. Ovako visoka čistoća i velika koncentracija već u startu omogućavaju veliku prednost. Slijedeći važan korak je kako „spakovati“ ovako čist ekstrakt da bi on ispoljio svoje najbolje i najduže djelovanje? Studije pokazuju da ima micelarni oblik kurkumina koji se nalazi u Solgar Full Spectrum Curcuminu ima 185 puta veću bioraspoloživost i 6,8 puta bržu apsorpciju od prirodnog kurkumina. Usporedbe radi, jedna kapsula Solgar Curcumina je ekvivalentna 74 kapsule standardnog ekstrakta kurkumina od 100 mg.

Zanimljivo je da je maksimalna koncentracija u plazmi 453 puta veća od postignutih koncentracija prirodnog kurkumina. Ovaj podatak ne čudi, kad se uzme u obzir visoka čistoća ekstrakta od 95%. I zadržavanje u plazmi je duže od 24 sata u odnosu na prirodni kurkumin. Samim tim njegovo poziitvno djelovanje i veća bioiskoristivost će se ispoljiti u dužem periodu.

I naposljetku, ništa manje važno je istaći da Solgar Full Spectrum Curcumin ne sadrži izvore glutena, pšenice, mlijeka, soje i kvasca.

Scroll to Top