nutricionizam

O meni

Zovem se Marizela Šabanović i po zvanju sam doc.dr. iz oblasti nutricionizma. Na ovom blogu spojila sam moju ljubav prema nutricionizmu i pisanju, sa željom da na jednostavan način objasnim složene teme.

Doc.dr. Marizela Šabanović

Doc.dr. Marizela Šabanović, dipl.ing. rođena je u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološki fakultet, smjer prehrambeni, kao Zlatni student. Tijekom studija bila je stipendistica njemačke fondacije Heinrich Boll, te dobitnica još 4 Srebrne plakete za postignuti uspjeh. Postdiplomski studij upisala je na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, na modulu Bromatologija i nutricionizam. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u adolescenata“ odbranila je u aprilu 2011. godine i time stekla zvanje magistar farmaceutskih znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma. Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj prehrane, fizičke aktivnosti i unosa antioksidanasa na simptome upale vena debelog crijeva” odbranila je 19.12.2014. godine.

 

Angažovana je u zvanju docenta na predmetima iz oblasti nutricionizma na Tehnološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Članica je znanstveno-organizacijskog odbora Skupa „Hranom do zdravlja“ (Tuzla i Osijek), „4. Međunarodnog kongresa nutricionista“ (Zadar) i Trećeg simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, sa međunarodnim sudjelovanjem. Do sada je objavila 13 znanstvenih i 14 stručnih radova u časopisima i kongresima. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Stalna je saradnica novinarskih i medijskih kuća sa ciljem promocije pravilne prehrane. Jedan od projekata u kojem učestvuje je i emisija „Lonci i poklopci“ sa Vjekom Kramerom. Urednica je internet portala nutricionizam.ba. Stručna saradnica je iz oblasti nutricionizma mjesečnog magazina „Ljepota i zdravlje“.

kontakt: ma****************@ya***.com

 

Scroll to Top