Hrana

Jogurt

Najpoznatiji fermentirani mliječni proizvod svakako je jogurt. Osnovna osobina mu je da sadrži sastojke koji su isti kao u mlijeku ali u različitim količinama. Ipak, osnovna blagodat jogurta jesu bakterije iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium. Ove bakterije osim što služe samom pripremanju jogurta pozitivno djeluju na crijevnu floru. Naime, nakon što prođu gornji probavni trakt ove bakterije mogu doći do debelog crijeva. Debelo crijevo je dio probavnog trakta sa najvećim brojem bakterija, a ove bakterije spadaju u one koje pozitivno djeluju na zdravlje ovog dijela probavnog trakta. Inače, samo prisustvo bakterija u debelom crijevu omogućava završnu fazu probave hrane, sintezu vitamina B skupine i stimulaciju imunog odgovora.

Brojni su naučni radovi koji su potvrdili pozitivno djelovanje ovih bakterija na zdravlje ljudi, pa se slobodno može reći da jogurt poboljšava zdravlje gastrointestinalnog trakta.

Danas ih na tržištu ima jako mnogo vrsta. Za osobe koje paze na količinu energije koju unose, poželjno je da to bude tzv. light varijanta. Osim običnih danas postoji i mnogo vrsta voćnog jogurta, jogurta sa žitaricama i vlaknima, kao i sa dodanim vitaminima. Sve ovo omogućava lakše planiranje obroka i mnoštvo kombinacija kako za obroke tako i za dnevne međuobroke. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *